Planinarsko društvo Skitaci - Labin
Planinarska kuća Skitača
Kosi
Pogled sa Skitače

Labinski planinarski put

Labinski planinarski put (LPP) proteže se na potezu:

Crna punta -Skitača – Labin – Ripenda -Plomin Luka – Plomin – Sisol – Brseč.

Ako na put krećemo iz Labina, razdjelnica Labinskog planinarskoga puta je Podvinje, oveća kraška vala, ispod trga San Marco u starom Labinu. U Podvinju skrećemo desno prema jugu i prolazimo pokraj sela Lovronci i dalje do Skitače i do svjetionika na Crnoj Punti – do nulte nadmorske visine. Neposredno pod Lovroncima kad izađemo iz šume medunca i bijeloga graba, pruža nam se veličanstven pogled na mjesto Rabac, na Velike Stijene, te na sjeverni dio LPP-a prema Sisolu.

Nakon Lovronci put prelazi jarugu koja iz Maslenice, autokampa u Rapcu završava u Biškupima. Prelazeći preko ceste Labin – Prtlog spuštamo se u Prtlošku jarugu te se iz nje preko ceste Labin – Sv.Marina penjemo do Majala i dalje preko sela Tominovići i Bontauli izlazimo na put Bartići – Škarpoci. Iz Škarpoci, sela koje se nalazi u području Karmenica, podno Skitačkog platoa stiže se Putom Kuša do Šikoli, napuštenog, posljednjeg sela na putu s te strane. U selu i malo iza sela prema Skitači nalaze se raskršća planinarskih puteva:

- prvo raskršće: desno put vodi sa LPP -a do Gore Glušići, te dalje preko Markoni i istoimene agroturističke destinacije do Salakovci i dalje preko Vlaške do Donišnice, zatim uzbrdo do sela Barbići, tj.do visoravni koja se proteže iznad Luga preko S.Martina do Šumbera sve do Sv.Nedelje.

drugo raskršće: lijevo put vodi preko Drenja do Sv. Marine.

LPP dalje kreće preko vrha Oštri i pored sela Mihaljini na plato, a potom preko Prodola, pored crkvice Sv.Mateja, preko Velega Kola do Skitače. Područje obiluje pašnjacima ljekovite kadulje i kovilja – Stipo Salvietum officinalis, te pašnjacima šaša crljenike i žute krške zečine – Carici Centauretum rupestris. Potrebno je spomenuti da posebnu draž ovim prostorima nudi cvjetanje drena u rano proljeće – Cornus mas, brnistra u proljeće (Spartium junceum), te rujevina u jesen (Cotinus coggygria).

S vrha Oštri, koji je matični vrh Planinarskog društva SKITACI iz Labina, pruža se jedan od ljepših vidika u dubinu i u širinu čitavog Kvarnera, te Istre na drugoj strani. Čitavim putom, ukoliko se trenutno ne nalazimo u nekoj od jaruga, ili u šumi, promatramo na istoku otok Cres sa Lošinjem, a iza njega cijelom dužinom, za lijepoga vremena, masiv Velebita. Iz mjesta Skitača spuštamo se pet minuta asfaltnom cestom prema Brovinju, a potom skrećemo sa ceste, te za pola sata hoda stižemo do mora – Crna punta.

Svjetionik na Crnoj punti, austrougarsko zdanje, okružen je gustom makijom i šumom hrasta crnike (Quercus ilex) i crnog bora (Pinus nigra). Ovo područje, uključujući poluotok Ubas na zapadu, te Škvaranska i dalje do Drenja prema sjeveru domovina je divljači. Divljač: divlje svinje (vepar), jeleni, srne, zečevi, kune, lisice, čagljevi, razne ptice….

U Podvinju možemo započeti pohod i sjevernim krakom LPP-a, i ponovo ostavljajući drevni grad Labin sa zidinama San Marca iza sebe ovaj put u Podvinju skrećemo prema sjeveru. Prolazeći pokraj Velikih Stijena iznad Rapca, put vodi preko Standara, kroz Luku Plomin u grad Plomin, te dalje preko Klavra i Gore do Sisola završavajući u Brseću ili nastavljajući se do Učke, te dalje priključujući se na Riječku transverzalu ili pak na Istarski planinarski put.

Prva postaja nam je izvor Pećine sa impozantnom spiljom na 5 min. hoda od Podvinja. Tu ima vode u izobilju tijekom čitave godine. Kratko vrijeme slijedimo tok potoka, te izlazimo na pješačku stazu Labin -Rabac ispod Principi. Kod starog srušenog mlina, iznad jezerceta u dnu Maslinice prelazimo jarugu, te slijedimo markaciju po izuzetnoj strmini kako bismo se popeli na cestu Rabac – Labin. Potrebno je naglasiti da je to jedna od težih dionica na cijelom LPP -u.

Prelazeći cestu slijedimo markacije koje nas vode do Velikih Stijena.

Na Velikim Stijenama je novouređeno penjalište za slobodno penjanje sa više zahtjevnih penjačkih smjerova.

Uspinjući se dalje LPP-om dolazimo do vodospremišta i nastavljamo dalje područjem Mavalja do Ripende Vicani. Tu je moguće skrenuti sa LPP-a i stići za pola sata hoda do Monte Kunci, stare ilirske Gradine koja je od svih na Labinštini najbolje sačuvana.

Od Ripende Vicani stižemo za sat laganoga hoda do brda Standar (474 m), a potom slijedi ubrzo kamenjar, golet obrasla travom, koja se blagim nagibom spušta u napušteno selo Veselici. Prije sela Veselici možemo skrenuti sa LPP-a i uputiti se desno do vrha Osoj (386 m) sa kojeg se pruža divan pogled na cijeli Plominski zaljev, Luku Plomin, drevni Plomin grad, Plominsku goru, i njen vrh Sisol (835 m).

Iz Sela Veselici spuštamo se do starog mosta i preko njega do Luke Plomin. LPP se dalje nastavlja usponom do drevnog grada Plomina.

U Plominu u gostionici – restoranu Kod Dorine potrebno se je osviježiti i okrijepiti. Pokraj gostionice LPP vodi dalje uzbrdo kroz bjelogoricu, te izlazi na vrh Bukovo (711 m). Tu se put račva prema Vidikovcu – motel Plomin. Naš LPP uspinje se preko stijena koje se nadvijaju iznad Ćepićkog polja, nekoć jezera, do vrha Sisol (835 m). Tu se LPP spaja sa Istarskim planinarskim putem (IPP) koji vodi do sela Male Učke. Sa Sisola možemo se spustiti markiranom stazom do Brseča ( oko 2 h hoda), ili preko Šikovca do Kožljaka.


Općeniti podaci

 • Vrsta obilaznice: vezna
 • Dnevnik: cijena 30 kn (u cijenu uključena značka) posljednje izdanje 2004. godine
 • Upravitelj: PD Skitaci, Labin
 • Adresa: 52220, Labin, Kalić 2
 • E-mail: pd.skitaci@pu.t-com.hr
 • Osoba za kontakt: Livio Faraguna
 • Mobitel: 091/ 50 24 486
 • Osoba za kontakt: Vedran Kos
 • E-mail: vedran.kos@pu.t-com.hr
 • Mobitel: 092/ 12 68 518

Crna punta (10m)

Planinarska kuća Skitača (425m)

Oštri – vrh (531m)

Labin (291m)

Standar – vrh (474m)

Plomin (171m)

Sisol – vrh (835m)

Napomena

 • Na kontrolnim točkama su metalni žigovi osim na KT Plomin (gumeni žig je u restoranu Dorina) i na KT Labin (gumeni žig je u restoranu Kvarner,Trg San Marco u Starome gradu)

Ostalo

 • Vrsta priznanja: značka
 • Vrijeme potrebno za obilazak: 16 sati
 • Duljina puta: 40 km
 • Opis puta: uključen je u dnevnik obilaznice, a kao posebno izdanje otisnuta je i planinarsko turistička karta u boji s trasom puta (Labin, PD “Skitaci”)
 • Godina osnutka: 2004.

Dnevnik

LPP – Labinski planinarski put

Ishodišna točka Labinskog planinarskog puta nalazi se na moru. Žig kontrolne točke 1 (KT1) nalazi se kod svjetionika na Crnoj Punti, austrougarskog zdanja, okruženog gustom makijom i šumom hrasta crnike i crnog bora. Preko mora su Cres i Lošinj.Do Crne Punte može se doći iz Brovinja (45 min. hoda) ili iz Skitače (1 sat).

KT1 – KT2 Crna punta – Skitača 1,5 sat

Od Crne punte Labinski planinarski put ide uzbrdo prema selu Skitača. Prije sela staza izlazi na cestu Brovinje – Skitača i nakon pet minuta dolazi u selo. Žig KT2 nalazi se ispred planinarske kuće (nekadašnjeg župnog stana) koju održava PD “Skitaci” iz Labina. Na pet minuta hoda od doma nalazi se vrh Orlić s kojeg se pruža lijep pogled na Kvarner.

KT2 – KT3 Skitača – Oštri 2 sata

Iz sela Skitača LPP vodi na sjeverozapad pokraj groblja i ide grebenom iznad Prodola do crkvice Sv. Mateja i dalje do sela Mihaljini. Neposredno ispred sela markacija vodi desno po novoj šumarskoj cesti s koje se nakon par minuta hoda odvaja lijevo i vodi na vrh Oštri (531 m). S vrha Oštri, koji je matični vrh PD “Skitaci” iz Labina, pruža se jedan od ljepših vidika na čitav Kvarner, masiv Učke te Istru na drugoj strani. Žig KT3 nalazi se na samom vrhu.

KT3 – KT4 Oštri – Labin 3 sata

Od vrha Oštri LPP se spušta do sedla gdje raste staro stablo divlje kruške (“krušvić”, idealno mjesto za predah). Staza se dalje spušta kroz borovu šumu do napuštenog sela Šikuli i dalje “putem kuša” do sela Škarpoci. Iz Škarpoci LPP ide starom seoskom cestom s koje skreće prema selu Tominovići i dalje se spušta do Majala. Ispod Majala LPP siječe cestu Labin – Marina i spušta se u jarugu Prtlog iz koje se diže do sela Gondolići. Kraj crkvice Sv. Gala dolazi do sela Lovronci i spušta se u Podvinje ispod starog Labina. Odavde treba skrenuti s LPPa do starog Labina. Žig KT4 nalazi se privremeno u gostionici “Kvarner” na trgu San Marco u Labinu.

KT4 – KT5 Labin – Standar 3 sata

Iz Labina LPP se spušta prema Rapcu u uvalu Maslinica. Kratko vrijeme slijedi tok potoka, te izlazi na pješačku stazu Labin – Rabac ispod Principi. Prolazi kraj starog srušenog mlina, iznad jezerca u dnu Maslinice te dolazi na cestu Rabac – Labin. Preko ceste ide u šumu i pokraj Velikih stijena. Na Velikim stijenama je uređeno penjalište za slobodno penjanje s više zahtjevnih penjačkih smjerova. LPP dalje ide do vodospreme iznad Rapca i dalje područjem Mavalja do Ripende Vicani. Od Ripende Vicani LPP za jedan sat laganoga hoda dolazi do brda Standar (474 m). Tu se nalazi žig KT5.

KT5 – KT6 Standar – Plomin 2 sata

Od Standara slijedi ubrzo kamenjar, pa golet obrasla travom, koja se blagim nagibom spušta u napušteno selo Veselici. Iz sela Veselici staza se spušta do starog mosta i preko njega do Luke Plomin. LPP se dalje nastavlja usponom do drevnog grada Plomina. U Plominu, u restoranu “Kod Dorine” potrebno se je osvježiti i okrijepiti. Tu se privremeno nalazi i žig KT 6.

KT6 – KT7 Plomin – Sisol 2,5 sata

Pokraj restorana LPP vodi dalje uzbrdo kroz bjelogoricu, te izlazi na vrh Bukovo (711 m). Staza se dalje uspinje preko stijena koje se nadvijaju iznad Čepićkog polja, nekoć jezera, do vrha Sisol (835 m). Sa Sisola može se spustiti markiranom stazom do Brseča (oko 2 h hoda).


Napomene: 1. Potrebno vrijeme za prolazak staze od Crne punte do Brseča iznosi oko šesnaest sati. 2. LPP je najbolje proći u tri puta i to: a) od Labina do Skitače i Crne Punte, b) od Labina do Plomina, c) od Plomina do Sisola i Brseča (ili obratno).


Povratak

Kalendar događanja

Lipanj
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Logo

Planinarsko društvo Skitaci, osnovano je 1993. godine sa ciljem okupljanja entuzijasta, planinara ili samo onih koji vole pješačenje, prirodu i dobru zabavu.

Naši kontakti

Kalić 2
Labin, Istra
Tel: : 091/502-4486
Email: pd.skitaci@hps.hr